DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

archiwumOd 2007 Radca Prawny – indywidualna kancelaria – specjalizuję się w sprawach: spółek, KRS (korporacyjne), działalności gospodarczej, odszkodowań, windykacji i egzekucji, innych sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.
Stałymi klientami są 2 podmioty medialne (prasa i telewizja) i przedsiębiorstwo zajmujące się handlem materiałami budowlanymi.
1998 – 2007r.: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
2001 – 2006r.: Kierownik Sekcji Spółek Handlowych w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Byłem jednym z sędziów-liderów, którzy organizowali powstawanie Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
1997 – 1998r.: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – asesor (Wydział Karny)
1995 – 1997r.: Sąd Okręgowy w Warszawie (aplikacja sądowa)
1992 – 1995r.: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Urząd Antymonopolowy)

EDUKACJA:
1997r.: Aplikacja sądowa – egzamin sędziowski
1993r.: Uniwersytet Warszawski – magister prawa