ŚWIADCZONE USŁUGI

sad2OBECNIE:

1. SĄDOWE – prowadzenie spraw o:
Ochronę dóbr osobistych.
Zapłatę (w tym windykację).
Egzekucje.
Wszelkie sprawy w KRS.
Prawa autorskie.
Roszczenia z prawa prasowego.
Zniesławienie (art. 212 KK).
Alimenty.
Podział majątku.
Wykroczenia.

2. POZASĄDOWE:
Bieżące sprawy korporacyjne jak obsługa zgromadzeń.
Sporządzanie wszelkich dokumentów korporacyjnych.
Sporządzanie umów (statutów) spółki.
Sporządzanie umów i innych dokumentów w działalności bieżącej.
Sporządzanie pism np. wezwań, pism do kontrahentów, innych kancelarii, instytucji, dotyczących sprostowań prasowych.
Wszelka inna bieżąca obsługa przedsiębiorców z wyjątkiem dziedziny podatków.

WCZEŚNIEJ także o:

Rozwód.
Przejęcie spółki.
Odszkodowanie (wypadek drogowy).
Eksmisja.
Wydanie rzeczy.
Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka (u którego z rodziców ma przebywać).
Klauzule niedozwolone (abuzywne).
Karne dotyczące przedsiębiorców.